Bij vele producties heb ik de rol van producent, naast de rol van artistiek leider, op mij genomen. Vaak uit nood geboren omdat vrijwel altijd budgetaire redenen hieraan ten grondslag liggen. Anders gezegd er altijd te weinig geld is.

Alles begon met de organisatie van het Utrechts Barok Consort in de jaren 80 van de vorige eeuw. Een spin-off van deze activiteiten was de organisatie van het concert voor de koningin in 1985. Vervolgens begin jaren 90 sterk betrokken bij de producties van Musica ad Rhenum en sinds 1996 veel van de concerten en producties van Praetorius. Sinds 2009 de volle verantwoordelijkheid voor de productie van alle projecten van Concerto Barocco.