Norbert Kunst, dirigent van Blokfluitensemble Praetorius en Ensemble Arabesk.

0 Na het overlijden van mijn vader Piet Kunst in 1996 nam ik de leiding over Praetorius van hem over. Vanaf dat moment werd het dirigeren een echt serieuze zaak. Ik had in het verleden wel en zelfs met regelmaat gedirigeerd, maar hele programma's dirigermediaen? Nee, dat nog niet en het ging meteen van start. Vanaf 1997 met een gemiddelde van 3 programma's per jaar en gemiddeld met elk programma 3 concerten. In de afgelopen 22 jaar heeft dat geresulteerd in zo'n 65 programma en meer dan 200 concerten. Sinds januari 2018 speelt het blokfluitensemble Arabesk onder mijn leiding in Zutphen. Inmiddels heeft dit uit 14 muzikanten bestaand ensemble 3 programma's gepresenteerd. De set-up van het ensemble lijkt in grote lijnen op Praetorius: naast de reguliere bezetting SATB zijn alle stemmen verdubbeld met blokfluiten één oktaaf lager. Tenor, bas, grootbas en contrabas. Dit werkt als een soort klein kistorgeltje met twee of drie stemmen: een viervoet, achtvoet en soms een tweevoet register. Hiermee kan een breed palet aan blokfluitkleuren worden gerealiseerd.